• Chọn ngôn ngữ

  • Flag-1
  • Flag-2
  • Flag-2
  • Flag-2
  • Flag-2
  • Flag-2
  • Flag-2

Bảng Xếp Hạng

Bảng Xếp Hạng: 1. Giải Đấu Casino Quay Số iSB – Lễ Hội Mùa Hè (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 07/08/2019 11:00 AM đến ngày 26/08/2019 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”). 2. Thành Viên cần đặt cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được chọn ở các phiên bản máy tính, điện thoại di động, phiên bản tải về để tham gia Khuyến Mãi. 3. Điểm sẽ được tính khi Thành viên chơi các trò chơi hợp lệ (“Trò Chơi Hợp Lệ”), như bảng dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7) Trò Chơi Hợp Lệ
Giai Đoạn 1 11:00 AM 07/08 – 10:59 AM 12/08 Khỉ Hoang Dã, Hổ Vàng, Đại Gia Vegas, Ngọc Ruby, 3888 Con Đường Rồng Vàng, Heo Tài Lộc
Giai Đoạn 2 11:00 AM 14/08 – 10:59 AM 19/08 Khỉ Hoang Dã, Đại Gia Vegas, Bí Mật Của LongWei, Vòng Quay Rực Lửa, Voi Hành Quân, Kho Báu Hoàng Gia
Giai Đoạn 3 11:00 AM 21/08 – 10:59 AM 26/08 Tất cả trò Casino quay số tại iSoftbet

Trong Giai Đoạn Khuyến Mãi 2, Điểm của Thành Viên được tính thông qua việc thu thập các biểu tượng đặc biệt (“Biểu Tượng Đặc Biệt”) tại Trò Chơi Hợp Lệ, như bảng dưới:

Trò Chơi Hợp Lệ
Khỉ Hoang Dã Đại Gia Vegas Bí Mật Của LongWei
50 Điểm 50 Điểm 50 Điểm
Vòng Quay Rực Lửa Voi Hành Quân Kho Báu Hoàng Gia
1 Điểm 50 Điểm 50 Điểm

4. Thành Viên có thể thu thập điểm (“Điểm”) tại Trò Chơi Hợp Lệ trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7) Cách Tính Điểm Thưởng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng
Giai Đoạn 1 11:00 AM 07/08 – 10:59 AM 12/08

Dựa trên tổng số vòng quay cao nhất

1 vòng quay = 1 điểm, không yêu cầu tiền cược tối thiểu

50
Giai Đoạn 2 11:00 AM 14/08 – 10:59 AM 19/08

Dựa trên tổng số biểu tượng đặc biệt thu thập được

1 biểu tượng đặc biệt = 1 điểm

50
Giai Đoạn 3 11:00 AM 21/08 – 10:59 AM 26/08

Dựa trên tổng tiền cược tích lũy

26,523 VND hoặc 1 USD Cược Hợp Lệ = 1 điểm

50
€1 = EUR CNY USD VND MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD
1 Điểm 1 8 1 26,523 5 35 16,118 1,316 122 4 2

5. Nếu có nhiều hơn 1 Thành Viên có cùng số Điểm, Tiền Thưởng sẽ được chia đều cho tất cả các Thành Viên Thắng Cuộc đồng hạng.

Rút Thăm May Mắn:

6. Sẽ có một kì Rút Thăm May Mắn sau khi kết thúc Khuyến Mãi, diễn ra vào ngày 26/08/2019. iSoftBet sẽ dùng “The Hat” để lựa chọn ngẫu nhiên Thành Viên May Mắn.

Công Bố Rút Thăm May Mắn Yêu Cầu Tổng Số Thành Viên May Mắn
26/08/2019

Thành Viên đạt Điểm trong cả Giai Đoạn Khuyến Mãi 1, 2 và 3

Giai Đoạn 1: Đạt Tối Thiểu 50 Điểm

Giai Đoạn 2: Đạt Tối Thiểu 50 Điểm

Giai Đoạn 3: Đạt Tối Thiểu 50 Điểm

100

7. Tổng Tiền Thưởng cho Khuyến Mãi là 401,160,375 VND hoặc 15,125 USD sẽ được trao cho 250 Thành Viên Thắng Cuộc.

8. iSoftBet có quyền tạm ngưng, điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào.

PRIZE DISTRIBUTION

Week 1/Week 2/Week 3

Bảng Xếp Hạng Aug 21 - Aug 26 PRIZE PER PLAYER
Rank # of Winners EUR CNY THB MYR USD IDR VND JPY KRW INR AUD BRL
1 1 736 5,888 25,760 3,680 736 11,862,848 19,520,928 89,792 968,576 56,672 2 3,100
2 1 486 3,888 17,010 2,430 486 7,833,348 12,890,178 59,292 639,576 37,422 2 2000
3-5 3 236 1,888 8,260 1,180 236 3,803,848 6,259,428 28,792 310,576 18,172 6 1000
6-20 15 111 888 3,885 555 111 1,789,098 2,944,053 13,542 146,076 8,547 30 450
21-50 30 36 288 1,260 180 36 580,248 954,828 4,392 47,376 2,772 60 150
TOTAL 50 4,675 37,400 163,625 23,375 4,675 75,351,650 123,995,025 570,350 6,152,300 359,975 9,350 19,350

Bảng Xếp Hạng

07/08 – 12/08

Vị trí Tên Truy Cập Tổng Điểm Giải Thưởng
Loading data

Bảng Xếp Hạng

14/08 – 19/08

Vị trí Tên Truy Cập Tổng Điểm Giải Thưởng
Loading data

Bảng Xếp Hạng

21/08 – 26/08

Vị trí Tên Truy Cập Tổng Điểm Giải Thưởng
Loading data

Raffle Draw

Leaderboard (2nd Week)

RAFFLE DRAW PRIZE PER PLAYER
Date # of Winners EUR CNY USD VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD
Jun 18 100 11 88 385 55 11 177,298 291,753 1,342 14,476 847 22 50
TOTAL 100 1,100 8,800 38,500 5,500 1,100 17,729,800 29,175,300 134,200 1,447,600 84,700 2,200 5,000

Grand Total

GRAND TOTAL POOL PRIZE
Promo Period # of Winners EUR CNY THB MYR USD IDR VND JPY KRW INR AUD BRL
Aug 7 - Aug 12 50 4,675 37,400 163,625 23,375 4,675 75,351,650 123,995,025 570,350 6,152,300 359,975 9,350 19,350
Aug 14 - Aug 19 50 4,675 37,400 163,625 23,375 4,675 75,351,650 123,995,025 570,350 6,152,300 359,975 9,350 19,350
Aug 21 - Aug 26 50 4,675 37,400 163,625 23,375 4,675 75,351,650 123,995,025 570,350 6,152,300 359,975 9,350 19,350
Raffle 100 1,100 8,800 38,500 5,500 1,100 17,729,800 29,175,300 134,200 1,447,600 84,700 2,200 5,000
TOTAL 250 15,125 121,000 529,375 75,625 15,125 243,784,750 401,160,375 1,845,250 19,904,500 1,164,625 30,250 63,050

Raffle Draw

Apr 15 - Apr 30

# of Winner Username Prize
Loading data